WIJ MAKEN U BETER

kennis in praktijk

voor HR, Arbo, OR

en management 

Meer!

WIJ MAKEN U BETER

kennis in praktijk

voor HR, Arbo, OR

en management 

WIJ MAKEN U BETER

kennis in praktijk

voor HR, Arbo, OR

en management 

Blogs

AP wint, bedrijfsarts verliest (en werkgever dus ook)
dinsdag 10 januari 2017

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 15 december j.l. de eerste procedure tegen Abrona over de Beleidsregels voor De Zieke Werknemer gewonnen. Pascal Willems, advocaat WVO Advocaten en spreker tijdens Praktijkdag De Nieuwe Arbowet op 31 januari 2017, volgt de zaak op de voet en vertelde dat de rechtbank Midden Nederland de AP in het gelijk heeft gesteld.

 

Abrona is volgens de rechtbank over de grens gegaan door slordig om te gaan met medische gegevens van werknemers. En riskeert daarmee een hoge boete van de AP. Uit de uitspraak blijkt dat een werkgever de zieke werknemer niet meer mag vragen wat diens beperkingen of mogelijkheden zijn, maar moet de werknemer hiervoor eerst naar een bedrijfsarts. Dus gewoon vragen wat iemand nog kan is er niet meer bij helaas.

 

Arme bedrijfsartsen. Ze kregen het al zo druk met de regels in de nieuwe Arbowet. Second opinions, strengere privacyregels en nu dit. Immers, als een medewerker bij iedere ziekmelding naar de bedrijfsarts moet om zo het werk door te laten gaan, betekent dat nogal wat extra consults per jaar. Dat kunnen de bedrijfsartsen helemaal niet aan. Ga maar na, een werknemer meldt zich gemiddeld 1 keer per jaar ziek en er zijn meer dan 10 miljoen werknemers in Nederland. Werk aan de winkel!

 

Vanmorgen sprak ik Erwin Napjus, tevens spreker op bovengenoemde praktijkdag. Hij zei dat de bedrijfsartsen het nog veel drukker krijgen dan ik dacht. En niet alleen door de Abrona uitspraak. Volgens hem was er al eerder een soortgelijke uitspraak van de rechtbank in het voordeel van de AP. Deze uitspraak gaf aan dat de werkgever het ook niet meer mag hebben over de arbeidsongeschiktheid (loonwaarde) van de werknemer zonder dat een bedrijfsarts die eerst heeft onderbouwd. Terwijl dat toch business as usual is. Hoe kun je anders bepalen hoeveel werk door wie moet worden overgenomen? 

 

Gelukkig vertelde Erwin me ook dat de werkgever wel mag vragen welke taken er mogen worden overgenomen van de zieke medewerker. Aan de hand van het antwoord kan de werkgever vervolgens indirect achterhalen wat zijn werknemer niet meer kan. Maar dat lijkt mij behoorlijk omslachtig om niet te zeggen giswerk. 

 

Conclusie: HR medewerkers en leidinggevenden moeten goed nadenken over de vraagstelling die ze gaan gebruiken. En de bedrijfsartsen moeten naast het vele werk dat op hen afkomt nog beter privacyproof formuleren/communiceren. Goede afspraken tussen deze partijen liggen hieraan ten grondslag, dat is een ding dat zeker is. En laat de Arbowet nu ook net hiervoor nieuwe minimumeisen hebben opgesteld.

 

Pascal Willems is blij dat de uitspraak in de Abronazaak slechts een voorlopige voorziening is, want volgens hem zit er nog wat haken en ogen aan de uitspraak. Deze zaak is essentieel voor hoe wij in Nederland verzuimbeleid vorm geven. Wilt u alles weten over de nieuwe beleidsregels van de AP, de nieuwe rol van de bedrijfsarts én de minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst? Dan nodig ik u van harte uit voor de Praktijkdag De Nieuwe Arbowet op 31 januari 2017 in Utrecht.

Hellen Dankers

Kanker: ieder bedrijf krijgt er mee te maken
woensdag 23 november 2016

Onlangs verscheen een artikel over chronische kanker in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant. Het blijkt dat steeds meer kankerpatiënten goed kunnen worden behandeld, en onder redelijke omstandigheden kunnen doorleven, vijf jaar, tien jaar, en soms nog langer. Het is een fenomeen van de laatste jaren, zeggen artsen, epidemiologen en wetenschappers, vooral te danken aan nieuwe en steeds betere medicijnen.

Cobi Oostveen, Bedrijfsartsconsulent Oncologie en spreker tijdens de Praktijkdag Werk & Kanker op 14 februari 2017 beaamt dat kanker bij een steeds grotere groep patiënten een chronische ziekte wordt. Aangezien ieder jaar 40.000 werknemers de diagnose kanker krijgen en we tegelijkertijd langer moeten doorwerken, is dit fenomeen een groeiend probleem voor veel werkgevers.

Terugkeer naar werk

Oostveen: “Door de fysieke en mentale beperkingen van de ziekte en behandeling zijn kankerpatiënten die terugkeren in het werkproces vaak niet meer op dezelfde wijze inzetbaar als voorheen. Goede communicatie tussen werkgever en werknemer en goede afspraken over passende werkzaamheden zijn cruciaal. Beide partijen zijn gebaat bij een goede ondersteuning van iemand met specialistische kennis over de problematiek rondom kanker en werk.”

“Bijna al mijn patiënten willen na de diagnose of de behandeling graag weer aan het werk,” zegt Mecheline van der Linden, klinisch psycholoog bij VU medisch centrum in Amsterdam. Ze is co-auteur van het recentelijk verschenen boek “Psychosociale zorg in de oncologie; een praktijkboek voor dokters”. Van der Linden: “Werk is voor patiënten met kanker een belangrijk onderdeel van hun kwaliteit van leven. Afhankelijk van de ernst van de diagnose en de mogelijkheden om met de ziekte verder te leven, gaan ze dus vaak weer aan de slag. Maar er is wel wat veranderd. Dat heeft vaak te maken met ziektegerelateerde verschijnselen zoals vermoeidheid, cognitieve problematiek of verandering in ambities.”

Begrip en flexibiliteit

Volgens Van der Linden zijn er grote verschillen tussen werkgevers als het gaat om goede samenwerking met de bedrijfsarts of het hanteren van regels. “Het is positief als werkgevers begripvol zijn, kennis van de ziekte hebben en de bedrijfsarts en keuringsarts op de juiste manier inzetten. De ambtelijke administratie van het UWV moet op haar beurt patiënten niet onnodig ontregelen door de regels te strak te hanteren. Begrip en flexibiliteit zijn hierbij sleutelwoorden.”

Tijdens de Praktijkdag Werk & Kanker geven Cobi Oostveen, Mecheline van der Linden en diverse andere oncologisch specialisten (van bedrijfsarts en verzekeringsarts tot psychotherapeut, arbeidsdeskundige en loopbaancoach) inzicht in het ziekte- en herstelproces, en laten ze zien hoe werkgevers het beste om kunnen gaan met werk en kanker in de praktijk. ​

Vijf generaties! Hoe om te gaan met arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid
dinsdag 1 november 2016

De komende periode betreedt een nieuw generatie de arbeidsmarkt: generatie Z. Deze generatie is geboren in of na 2000. U krijgt mogelijk te maken met vijf actieve generaties op de werkvloer! Elke generatie heeft andere behoeften. Passende arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijke stimulans om (jonge) talentvolle medewerkers aan te trekken en ze te stimuleren en motiveren. Om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten, wordt het steeds belangrijker om duidelijk te maken wat u als werkgever te bieden heeft. Arbeidsvoorwaarden vertellen wie u als werkgever wilt zijn; welke (talentvolle) medewerkers u wilt aantrekken, welke beloning u beschikbaar stelt en hoe medewerkers daarvoor in aanmerking komen. Maar niet alle werknemers hebben dezelfde behoeften. Arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit Natuurlijk, salaris is en blijft voor iedereen een belangrijke – zo niet de belangrijkste – arbeidsvoorwaarde. Jong én oud willen genoeg verdienen om te kunnen voorzien in hun levensstijl. Maar een marktconform salaris is al lang niet meer voldoende om mensen aan te trekken en aan u te binden. Uit onderzoek van Aon blijkt dat naast het salaris een goede set arbeidsvoorwaarden (53%), flexibiliteit (35%) en de positie van de werkgever (31%) ook doorslaggevend zijn voor werknemers. Het lastige is dat de definitie van ‘een goede set arbeidsvoorwaarden’ en ‘flexibiliteit’ verschilt per werknemer. Secundaire arbeidsvoorwaarden Als het gaat om duurzame inzetbaarheid, vallen initiatieven en activiteiten om duurzame inzetbaarheid te bevorderen onder de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is dan ook opvallend dat organisaties hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid niet expliciet benoemen in de communicatie over arbeidsvoorwaarden. Als de faciliteiten al meegenomen worden in de communicatie over arbeidsvoorwaarden, dan zijn het vaak de losse onderdelen die beschreven worden. Communiceren Wanneer u als werkgever secundaire arbeidsvoorwaarden aanbiedt, is het wel zaak om die zelf onder de aandacht te brengen. Dat geldt ook voor het duurzame inzetbaarheidsbeleid. Uit de EMEA Benefits Communication Survey 2016, een internationaal onderzoek van Aon, blijkt dat op dit vlak nog veel te winnen valt. Aon vroeg ruim 900 organisaties in 28 landen hoe zij met arbeidsvoorwaarden omgaan. Daaruit blijkt maar 48% van de werknemers zijn arbeidsvoorwaarden globaal te kennen. Slechts 9% weet exact welke voorwaarden zij hebben. Investeren in communicatie over arbeidsvoorwaarden is bewezen effectief. Zo blijkt uit onderzoek van Aon dat uitleg over arbeidsvoorwaarden en wat de werkgever verstaat onder duurzame inzetbaarheid en welke initiatieven worden aangeboden, tot 5% meer medewerkersbetrokkenheid leidt. Persoonlijke communicatie werkt altijd het best. Het gaat dan niet alleen om het salaris, maar vooral om de totale invulling van het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket waar een medewerker een individuele keuze in kan maken. Elke generatie andere voorkeuren Om maximaal effect uit uw arbeidsvoorwaarden te halen, is het zaak om goed te luisteren naar de behoeften van uw personeel – bij voorkeur tot op individueel niveau. Gaat dat u te ver, houd dan in elk geval rekening met de diversiteit aan generaties binnen uw personeelsbestand. De beloningsbehoefte blijkt namelijk sterk te verschillen tussen generaties. Arbeidsvoorwaarden als strategisch wapen Met deze verschillen wordt ook het belang van een gedifferentieerd beloningspakket zichtbaar. En communiceren over arbeidsvoorwaarden wordt een strategisch wapen in de strijd om goed personeel. Idealiter zou dit ook een geïntegreerd onderdeel moeten zijn van uw duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Zo halen uw werknemers het maximale uit hun functie en haalt u het maximale uit uw werknemers. Guillerm van der Lans Consultant Corporate Wellness bij risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon. Spreker op de Arbeidsvoorwaarden Agenda, dinsdag 7 februari 2017 Meer weten?

Video's

22/08 | Paul ter Wal: Arbeidsconflicten

Introductie op de nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten van oktober 2014. Deze werkwijzer geeft u een duidelijke en vernieuwende aanpak. Werkt uw bedrijfsarts volgens deze werkwijzer? Volg deze richtlijnen want de kantonrechter en het UWV toetsen er op.

Paul ter Wal is één van de autoriteiten in Nederland op het gebied van inzetbaarheid. Hij is auteur, adviseur en (internationaal geaccrediteerd) spreker.
Hij heeft samen met D.J. Buijs, voormalig kantonrechter Rechtbank Gelderland deze volledig vernieuwde STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten geschreven.

Deze webvideo is opgenomen op de Verzuim Update 2015. De jaarlijkse Praktijkdag voor verzuimspecialisten. En nog steeds actueel! 

Incompany

Een incompany is een op maat gemaakte dag op uw eigen locatie. Op de manier die u wilt. Interactief of met humor. Serieus of dynamisch. U zegt het maar. U kunt kiezen uit ons diverse aanbod maar u kunt natuurlijk ook uw eigen thema aandragen.

Wat kunnen wij u bijvoorbeeld bieden:

 • Poortwachter in je vingers
 • Aanpak Burn-out
 • Bezwaar & Beroep tegen UWV
 • Inkoop Arbo-dienstverlening
 • Werk & Slaap
 • Verzuim & arbeidsrecht
 • zelf in te vullen

Bedrijven die u zijn voorgegaan zijn o.a. Abbott, Shell, DSM, HMSHost, Zorgcentrum de Marke, Nuon, Blauwe Brug, Gemeente Hoorn, Holland Casino, 's-Heerenloo, Sanquin.

 

Neem voor meer informatie contact op met Martine Mittertreiner (035) 678 0123. Of stuur een e-mail naar: martine@gidsinbedrijf.nl

Over ons

Wij maken u beter!

Het is onze passie u te helpen in uw werk en uw persoonlijke ontwikkeling. Wij willen u ontzorgen en die kennis bieden die u nodig heeft. Kennis in praktijk op het gebied van verzuim, gezondheidsbeleid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Onze kernwaarden daarbij zijn: 

Actueel, relevant, inspirerend en sprankelend. 

Wat mag u van ons verwachten? 

 • Met zorg en kennis opgebouwde programma's
 • Tips waar u meteen mee aan de slag kunt   
 • Boeiende vergezichten
 • Deskundige sprekers
 • Niet goed, geld terug

 

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op uw vakgebied meld u dan boven in het menu aan voor onze nieuwsbrief met actuele programma’s. En vergeet niet lid te worden van de LinkedIn Groep Gezond in Bedrijf met meer dan 2500 leden. Of volg ons op Twitter #Gezond in Bedrijf.

Contact

T: 035 - 678 0123
M: 06 - 52371033
E-mail: info@gezondinbedrijf.com
Website: www.gezondinbedrijf.com

BTW nummer: NL854665584B01
KvK: 62121405

Postadres
Postbus 132                                               
1400 AC Bussum

Bezoekadres
Albrechtlaan 13 A
1404 AJ Bussum