Burn-out Preventie Boost your Brain!

Burn-out Preventie

Datum
Donderdag 9 mei 2019

Locatie 
BOVAGhuis
Kosterijland 15
Bunnik

Prijs 
€495.00 excl. BTW 
Stress is de voornaamste oorzaak van burn-outachtige klachten en treft organisaties en mensen nu al volop. Maar wat is stress eigenlijk? En waarom wordt stress uiteindelijk burn-out? Wat doet dat met het brein en het lichaam? 

Het Burn-out Preventie Event | Boost your Brain helpt u beleid op te stellen en actie te ondernemen om de verwoestende impact van stress op mens en organisatie te verminderen.

Wat kunt u doen om uw mensen veerkrachtig te houden. Welke interventies zijn er? Wat werkt wel en wat niet. Wat doet u op individueel niveau en wat op collectief niveau.

De meest briljante geesten op het Stressvakgebied hebben wij verzameld op donderdag 9 mei a.s. Laat de kans niet lopen en meld u aan.

De afgelopen jaren heeft er zich een enorme toename van psychische klachten voorgedaan. Niet alleen in Nederland. De  vooraanstaande Duitse Professor Wilhelm Bauer* zei onlangs dat we nog maar aan het begin staan:

‘De digitale revolutie en de impact daarvan op ons leven zal de komende jaren zo’n vlucht nemen dat psychische klachten bij werknemers met 30 tot 50% toenemen!’ 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation ('Duitse' TNO)

09.30 Binnenlopen en genieten van een kopje koffie

10.00 Opening van het Event!

PLENAIR
10.05 Eén op de drie werknemers een burn-out? Waar gaat dat heen?

Chronische stress, overspannenheid, burn-out. Het zijn bloedserieuze zaken waar moderne organisaties mee te maken hebben. Veel wordt toegeschreven aan een te hoge werkdruk, maar het is veeleer een tekort aan veerkracht.
Burn-out kan iedereen overkomen. Van jong, laagopgeleid tot CEO. Tijd voor positieve interventies en meer plezier in het werk!
Willem van Rhenen | Chief Health Officer | Raad van Bestuur ArboUnie | Hoogleraar Engagement & Productivity | Business Universiteit Nyenrode

PLENAIR
10.45 Vage klachten: een uiting van stress?

Op welke gedragingen, uitingen, psychische en fysieke aspecten moet u letten?
Wat zijn risicofactoren en oorzaken van burn-out. En hoe herkent u vroegtijdig signalen en stressbeelden? Welke stresstypen hebben welke klachten?
Christina van der Feltz | Hoogleraar Sociale Psychiatrie, Universiteit van Tilburg, University of York

11.30 Koffie!

12.00   RONDE 1:

1. Werken aan Veerkracht
De ravage die chronische stress aanricht in het brein is verbijsterend. Stresshormonen die toxisch worden zijn hier voor verantwoordelijk.
Wat kunt u als werkgever doen om hier positieve invloed op uit te oefenen. En de belangrijkste vraag: Hoe vergroot u veerkracht. Michael Portzky | Neuropsycholoog | Auteur van Veerkracht

2. Waarom de Generatie Y zo gevoelig is voor een Burn-out
Bent u ook zo verrast als een van uw jonge medewerkers bezwijkt onder … ja, waaronder eigenlijk? En waarom loopt de energie weg? Dragen andere generaties daar aan bij?
Wat kunt u doen om uw organisatie zodanig te updaten dat alle generaties gaan floreren. Inclusief Generatie Y!
Aart Bontekoning, Organisatiepsycholoog en Generatie expert. Auteur van o.a. The Power of Generations.

12.45 Lunch

13.30 RONDE 2:
 
1. Breinvriendelijk communiceren
Weet u waarom mensen “JA” zeggen en “NEE” doen? Mensen zijn gekke wezens! En vaak vasthoudend. Gelijk willen hebben leidt tot onnodige conflicten en stress. En toch doen we het. Soms neemt ons oerbrein de regie over en gebeurt er niet wat we willen. Wat kunt u hier aan doen?
Marcel Bos | SparkWise N.C.E. methode | Co-auteur bestseller Why of Everything | Gast docent Masters of Science & Communications | TU Delft

2. Als het kalf verdronken is…
Stress leidt uiteindelijk tot ernstige psychische en meestal ook fysieke klachten. Hoe ga je om met mensen met psychische klachten? Wie stelt vast wat er medisch aan de hand is? Wat pak je eerst aan: het fysieke of de psyche? Welke interventie is nodig? En hoe volg je het proces?
Khadija Charafi | Manager en begeleider | Vital Mindz

14.20 RONDE 3:

1. Gedoemanagement
We switchen constant tussen privé- en zakelijk. Tussen de automatische piloot en het creatieve brein. Er is persoonlijk gedoe, teamgedoe en organisatiegedoe. Organisaties kunnen sturen. Teams die hun eigen gedoe managen hebben meer plezier, een natuurlijk leiderschap en vergen weinig sturing.
Frank Schurink, Auteur en spreker/coach Gedoemanagement, TEDx-spreker, eigenaar Okapi.nl

2. De PSA in kaart brengen
Wat is Psychosociale arbeidsbelasting en hoe kun je het meten?
Essentieel om het management te overtuigen om in actie te komen en de portemonnee te trekken.
Marcel Reijmerink | Adviseur Gezondheidsmanagement | Achmea

15.10 Middagverfrissing

15.30 RONDE 4:

1. Werkdrukbalans herstellen
Werkdruk is een maatschappelijk thema van formaat met schade aan gezondheid en aan sociale en economisch waarden. HR zoekt naar effectieve interventies, maar er is vaak weinig tijd om iets te doen, want het is al zo druk. 
Kan het vraagstuk zo worden herkaderd, dat de aanpak een blijvende en duurzame bijdrage levert aan efficiency, effectiviteit en zingeving? Ja, dat kan! U krijgt harde resultaten, kennis en inspiratie door een innovatieve benadering.
Maarten de Winter, Algemeen Econoom, Organisatieadviseur, Schrijver van twee boeken over werkdrukbeleid.

2. Het (goede) preventie gesprek
Er zijn veel redenen waarom een medewerker geen gesprek over stress wil voeren. Het ligt gevoelig. ‘Ben ik niet geschikt?’ ‘Kan ik het niet aan?’
Daarom is het een lastig gesprek. En essentieel om verbinding te maken. Maar, hoe doe je dat zonder dat het een trucje is?
Sandra Niezink | Trainer en inspirator | SSensemaker

16.20 Wat neemt u mee uit deze dag?
1. Wat waren uw eye-openers?
2. Wat gaat u zelf morgen veranderen?

16.30 Afsluiting

Datum
Donderdag 9 mei 2019

Locatie
BOVAGhuis, Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Vroegboekkorting
Tot en met 15 april 2019 met 20% korting

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 18 april 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met 
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Willem van Rhenen

Prof. dr. Willem van Rhenen is sinds september 2017 Chief Health Officer, Raad van Bestuur ArboUnie en hoogleraar Engagement & Productivity aan de Business Universiteit Nyenrode.

In 2008 publiceerde Willem van Rhenen zijn proefschrift getiteld 'Van stress naar bevlogenheid" hetgeen verder is uitgewerkt in zijn oratie met de titel “bevlogenheid en productiviteit, elke dag belangrijk”.

Een groot gedeelte van zijn werkzame leven heeft hij gefunctioneerd als arts in de tropen, de kliniek en het bedrijfsleven. Vanuit die functies heeft hij veel mensen met stress gerelateerde klachten behandeld.

Voor zijn overstap naar ArboUnie heeft Willem gewerkt bij ArboNed. Sinds 2009 is Willem van Rhenen ook lid van de Nederlandse Kamer van Sociale Geneeskunde en lid van meerdere taakgroepen op het gebied van werk en gezondheid. Willem studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij is (co-) auteur van talrijke wetenschappelijke artikelen en gastdocent (geweest) aan CorVu (AMC), NSPOH, Zorg & Cure, PSW, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit en voor Gezond in Bedrijf.


Michael Portzky

Michael Portzky studeerde af aan de Universiteit Gent als klinisch psycholoog met een dubbele maior binnen de richting Psychoanalyse en Experiëntiële Psychologie, doch ging daarna verder als diagnosticus en neuropsycholoog. Voor zijn toenmalige werkzaamheden in Nederland verwierf hij tevens de erkenning als Gezondheidszorgpsycholoog.
Hij is hoofd Diagnostiek van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge campus Gent, werkt deeltijds als psycholoog van het Palliatief Dagcentrum De Kust te Oostende, is vrij docent diagnostiek aan meerdere Hoge Scholen alsook binnen het Postgraduaat Psychodiagnostiek bij Volwassenen, en is een  ‘Op de Rol Erkend’ Gerechtsexpert voor Psychodiagnostiek.
Hij is tevens gekend als auteur van het boek Veerkracht, alsook van alle Nederlandstalige genormeerde vragenlijsten om mentale veerkracht te meten en/of het ‘palliatieve palet’.


Prof.dr. Christina M. van der Feltz-Cornelis

Prof.dr. Christina M. van der Feltz-Cornelis is hoogleraar Sociale Psychiatrie bij het dept. Tranzo aan de Universiteit van Tilburg. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege GGZBreburg, waar zij inhoudelijk leidinggevend psychiater is van het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid.
Christina van der Feltz-Cornelis probeert wetenschap en de praktijk van de klinische zorg te verbinden door innovatief onderzoek gericht op verbetering van diagnostiek en behandelmethoden van psychische stoornissen en comorbide lichamelijke ziekten of lichamelijk onverklaarde klachten, en werkhervatting bij psychische stoornissen. Zij leidde de taskforce voor clinical research in ROAMER, een door de EU gefinancierd project gericht op het opzetten van een onderzoeksagenda voor mental health in Europa.


Marcel Bos

Marcel Bos is onafhankelijk adviseur procesoptimalisatie en veranderkundige op het gebied van neurowetenschap. Hij heeft 20 jaar ervaring en ruim 350 belangrijke opdrachten gedaan bij grote- en middel grote (internationale) bedrijven. Hij is Co-auteur van de Amazon bestseller ""Why of Everything". Marcel is Gast docent aan de TU Delft, geeft lezingen en masterclasses.

Op basis van de werking van het brein de N.C.E methodiek ontwikkeld.

    • Deze methode zorgt voor:nce.png: PNG afbeelding (22 KB)

Khadija Charafi

Khadija Charafi is werkzaam als manager en begeleider bij Vital Mindz.

Ze heeft in de afgelopen 12 jaar werkzaamheden als manager uitgevoerd en een aantal jaren training, coaching en begeleiding gegeven aan volwassenen met complexe psychische problemen. Ze is opgeleid in oplossingsgerichte therapie, die ze zowel face-to-face als middels E-coaching heeft toepast.  Daarnaast is ze bijgeschoold in arbeidsintegratie en sociale zekerheid.

Na het afronden van verschillende opleidingen, waaronder Social Studies en docente maatschappijleer, koos ze voor het vakgebied re-integratie en psychische klachten.

Zij is altijd geïnteresseerd geweest in het verbeteren en versterken van posities en functioneren van anderen in de maatschappij. Hierbij is haar visie dat er altijd mogelijkheden zijn op het moment dat mensen bereid zijn te veranderen en perspectieven te onderzoeken ten aanzien van hun toekomst.


Sandra Niezink

Met 20 jaar onderwijservaring binnen allerlei soorten onderwijs en vanuit verschillende expertises weet Sandra als geen ander wat er nodig is om mensen van binnenuit in beweging te zetten.

Sandra vraagt aandacht voor het merkbare boven het meetbare, voor relaties boven protocollen. “We zijn meer dan we weten en meer dan we meten en in die ongedefinieerde ‘tussenruimte’ ga ik op zoek naar de kern, inspiratie en drive van mensen die samenwerken en vind ik uit wat daarin gemeenschappelijke en aanvullende waarden zijn”.

Vanuit haar bedrijf SSensemaker en in samenwerking met team ANDARE zet zij haar expertise in op het gebied van innovatie en transformatie trainingen binnen organisaties.


Frank Schurink

Frank (1961) heeft de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag gedaan. Hij is sinds 1987 eigenaar van Okapi Corporate Identity Atelier en eigenaar van het bedrijf Gedoemanagement.nl.Hierover heeft hij ook een bestseller geschreven.

Frank was 11 jaar Internationaal partner/consultant bij Aprais.com.  Ook heeft hij de 3 eerste Neuromarketing congressen in Nederland georganiseerd samen met Erasmus Universiteit en Universiteit van Amsterdam. Hij is een veel gevraagd spreker/trainer/coach.

Verder is hij voorzitter van een ondernemersvereniging, een volkstuinvereniging en heeft als hobby scherpslijper.nl opgezet.

 


Marcel Reijmerink

Drs. Marcel Reijmerink (1963) studeerde onder andere risicomanagement. Hij werkt als healthmanagement-expert bij HR Gezond Werken Achmea (en rechtsvoorgangers). Hij is sinds 2010 lid van het Europese gezondheidsnetwerk Enterprise for Health. In respectievelijk 2008 en 2010 ontving hij internationale model of good practice-prijzen voor de aanpak van beweegprogramma’s (Perugia) en mental health (Berlijn). In 2018 publiceerde hij het boek ‘Gezond door Werken. Een integrale benadering van verzuimmanagement’.


Maarten de Winter

Maarten de Winter (1962) is almeneen econoom, organisatieadviseur, schrijver en docent. 

Arbo-econoom

Ik studeerde economie in Rotterdam. Economen richten zich op schaarstevraagstukken. Nu tijd de meest schaarse productiefactor is geworden, is de vraag hoe de kwaliteit daarvan kan worden vergroot zowel maatschappelijk, economisch, veranderkundig als inhoudelijk relevant geworden. Ik richt mij in het bijzonder op de vraag hoe de kwaliteit van arbeid renderend kan worden verbeterd. 

Organisatieadviseur

Sinds 2012 ben ik zelfstandig veranderkundige. Ik ben daarin toegewijd, nieuwsgierig en hoopvol. Alle verandering begint bij het stellen van een goede vraag. Organisaties die reflecteren op de vraag hoe je samen waardevoller met tijd om kunt gaan, kunnen de waardecreatie en organisatiekracht vergroten. Daar help ik bij. Dat is waar ik samen met opdrachtgevers voor kan en wil staan. Ik doe dit met met een georganiseerd netwerk van professionals om mij heen. 

Docent

Omdat we in permanente verandering werken is de vraag hoe je verandering ondersteunt zodat de aandacht, betrokkenheid en eigenaarschap van medewerkers wordt vergroot. Ik ontwikkelde gedachtegoed en tools om het veranderen waardevol voor klanten van de organisatie te maken. Vanuit deze invalshoek werd ik gevraagd de rol van kerndocent te vervullen in de opleiding strategisch HRM bij Avans+. Ook verzorg ik vanuit Knowvium twee leergangen gebaseerd op mijn gedachtegoed en ervaringen: waardecreatieadviseur en werkdrukbalanscoach.

Netwerkbouwer en schrijver

Het ontwikkelen van gedachtegoed kost tijd en geld en het is veel fijner om dat samen te doen. Daarom werk ik samen in Knowvium. We ontwikkelen gedachtegoed, een netwerk van adviserende professionals, instrumenten en opleidingen. Over de inhoud en ervaringen publiceer ik sinds 2011 klantverhalen, boeken, artikelen en blogs op verschillende fora. Je vindt ze ook op deze site.

 


Aart Bontekoning

Generatie-expert en organisatiepsycholoog Aart Bontekoning onderzoekt al twintig jaar ‘generaties in organisaties.’ Hij is geboren op een boerderij, maar hij verdiepte zich in cultuurverandering vanuit de kracht van opvolgende generaties. In 2007 promoveerde hij daarop, nog steeds als enige in de wereld.

Zo’n 85% van de Nederlandse en Europese organisaties vergrijst spectaculair, tot 2035! In vrijwel alle branches. Om met een vergrijzende organisatie bij de tijd te blijven wordt een flinke uitdaging.
Zijn stelling: ‘De sociaal, economische en ecologische toekomst van Nederlandse (vergrijzende) organisaties is afhankelijk van de jeugdigheid van alle werkende generaties, van de oudste tot de jongste’. Die jeugdigheid zit in het gebied waar een generatie de meeste werkenergie van krijgt. Doen waar je de meeste werkenergie van krijgt is ook van belang voor alle professionals die langer gaan werken. Dan laad je de eigen ‘energie-batterij’ voortdurend op en gaat die langer mee.

In zijn laatste boek ‘Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties’ beschrijft hij wat iedere werkende generatie kan doen om zelf vitaal te blijven en de eigen organisatie bij de tijd te houden.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 18 april 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.